Standardul ISO 9001:2000

Acest Standard international stabileste cerintele pentru un sistem de management al calitatii atunci cand o organizatie

a) are nevoie sa demonstreze capabilitatea sa de a furniza consecvent produse care satisfac cerintele clientului si cerintele reglementarilor aplicabile, si

b) urmareste sa creasca satisfactia clientului prin aplicarea eficace a sistemului, inclusiv a proceselor de imbunatatire continua a sistemului si prin asigurarea conformitatii cu cerintele clientului si cu cele ale reglementarilor aplicabileBack to Top


Avantajele certificarii ISO 9001

Avantaje pe plan extern:

- avantaj competitiv in raport cu concurenta

- punctaj mai mare in cazul participarii la licitatii sau a solicitarii de credite

- marirea increderii clientilor

- recunoastere internationala

Avantaje pe plan intern:

- scade costul defectelor si creste beneficiul

- structura si modul de organizare al intreprinderii devin transparente

- scaderea numarului de erori repetitive

- evitarea conflictelor de competenta si clarificarea fluxului informational

- sensibilizarea personalului catre calitateBack to Top


Familia de standarde ISO 9000

Familia de standarde ISO 9000 prezentata mai jos a fost elaborata pentru a ajuta organizatiile, de orice tip sau marime, sa implementeze si sa conduca eficace sistemele de management al calitatii - ISO 9000 descrie principiile fundamentale ale sistemelor de management al calitatii si specifica terminologia pentru sistemele de management al calitatii

- ISO 9001 specifica cerinte pentru un sistem de management al calitatii atunci cand o organizatie are nevoie sa-si demonstreze abilitatea de a funiza produse care indeplinesc cerintele clientului si ale reglementarilor aplicabile si urmareste sa creasca satisfactia clientului

- ISO 9004 furnizeaza linii directoare care iau in considerare atat eficacitatea, cat si eficienta sistemului de management al calitatii. Scopul acestui standard este imbunatatirea performantei organizatiei si satisfactiei clientilor precum si a altor parti interesate.

- ISO 190011 furnizeaza indrumari referitoare la auditarea sistemelor de management al calitatii si al mediului

Impreuna acestea formeaza un ansamblu coerent de standarde pentru sistemul de management al calitatii care faciliteaza intlegerea mutuala in comertul internationalBack to Top


Probleme in implementare

O mare parte dintre manageri declara ca au avut urmatoarele nedumeriri sau probleme:

o In faza de proiectare:

  • Care sunt etapele necesare pentru certificare ISO 9001?
  • Cum sa interpreteze cerintele Standardului ISO 9001?

o In faza de redactare a documentatiei

  • Cat de detaliate trebuie sa fie procedurile?
  • Cum sa evite birocratia?

o In faza de implementare

  • Cum sa invingem rezistenta la schimbare?
  • Cum se planifica si se realizeaza un audit eficient?
  • Cum putem tine sub control documentele si inregistrarile

o Dupa certificare

  • Cum sa mentinem ceea ce am obtinut?


Back to Top


Principiile managementului calitatii

Pentru a conduce organizatia spre imbunatatirea performantelor sale, managementul de cel mai inalt nivel poate utiliza urmatoarele principii ale managementului calitatii:

Orientarea catre client - Organizatiile depind de clientii lor si de aceea ar trebui sa inteleaga necesitatile curente si viitoare ale clientilor, ar trebui sa le satisfaca cerintele si sa se preocupe sa le depaseasca asteptarile;

Leadership-ul - Liderii stabilesc unitatea dintre scopul si orietarea organizatiei. Acestia ar trebui sa creeze si sa mentina un climat intern favorabil implicarii personalului in realizarea obiectivelor organizatiei;

Implicarea personalului - Personalul, indiferent de pregatirea profesionala si pozitia pe care o ocupa, este esenta organizatiei si implicarea lui totala permite utilizarea la maximum a abilitatilor proprii in beneficiul organizatiei;

Abordarea bazata pe proces - Orice activitate sau ansamblu de activitati care utilizeaza resursele pentru a transforma intrarile in iesiri poate fi considerata un proces. Pentru ca o organizatie sa functioneze eficace, aceasta trebuie sa identifice si sa gestioneze procesele si relatiile dintre ele. Identificarea si managementul proceselor si a interactiunilor dintre ele reprezinta "abordarea bazata pe proces";

Abordarea managementului ca sistem - Identificarea, intelegerea si conducerea proceselor corelate ca un sistem contribuie la eficacitatea si eficienta unei organizatii in realizarea obiectivelor sale;

Imbunatatirea continua - Un obiectiv permanent al organizatiei ar trebui sa fie imbunatatirea continua a performantelor sale;

Abordarea pe baza de fapte in luarea deciziilor managementul organizatiei trebuie sa ia decizii pe baza rezultatelor din analiza datelor si informatiilor obiective (posibil de dovedit);

Relatii reciproc avantajoase cu furnizorii - O organizatie si furnizorii sai sunt interdependenti. Nu poti realiza/ furniza produse/ servicii care sa respecte anumite cerinte daca materia prima si materialele folosite nu se ridica la nivelul asteptat. O relatie reciproc avantajoase cu furnizorii creste abilitatea ambilor de a crea valoare.Back to Top|Despre noi| |Servicii| |Despre ISO 9001| |Intrebari frecvente| |Noutati| |Cerere de oferta| |Contact|


Copyright 1999-2003. Positive Software Corporation. All rights reserved
Despre noi
Servicii
Despre ISO 9001
Intrebari frecvente
Noutati
Cerere de oferta
Contact